XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00711 - Thứ 7 ngày 10/07/2021
G.1 4506
G.2 4500 5791
G.3 3166 4489 5446
G.KK1 506
G.KK2 06
Ký hiệu đặc biệt
A 3166 D 4489
B 5791 E 4506
C 5446 G 4500
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00708 - Thứ 7 ngày 03/07/2021
G.1 2526
G.2 8654 7881
G.3 1478 3690 0625
G.KK1 526
G.KK2 26
Ký hiệu đặc biệt
A 8654 D 1478
B 7881 E 3690
C 2526 G 0625
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00705 - Thứ 7 ngày 26/06/2021
G.1 2051
G.2 6905 7583
G.3 4204 9115 9793
G.KK1 051
G.KK2 51
Ký hiệu đặc biệt
A 4204 D 9115
B 6905 E 7583
C 9793 G 2051
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00702 - Thứ 7 ngày 19/06/2021
G.1 1032
G.2 4571 3957
G.3 8559 5270 6142
G.KK1 032
G.KK2 32
Ký hiệu đặc biệt
A 8559 D 5270
B 4571 E 1032
C 3957 G 6142
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00693 - Thứ 7 ngày 29/05/2021
G.1 7552
G.2 9406 3925
G.3 5529 7105 9586
G.KK1 552
G.KK2 52
Ký hiệu đặc biệt
A 9406 D 5529
B 3925 E 7105
C 9586 G 7552
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00690 - Thứ 7 ngày 22/05/2021
G.1 1174
G.2 4556 8665
G.3 9827 9379 6330
G.KK1 174
G.KK2 74
Ký hiệu đặc biệt
A 8665 D 9827
B 9379 E 6330
C 4556 G 1174