XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00717 - Thứ 5 ngày 19/08/2021
G.1 3961
G.2 2912 7850
G.3 8967 5565 6240
G.KK1 961
G.KK2 61
Ký hiệu đặc biệt
A 8967 D 2912
B 5565 E 6240
C 3961 G 7850
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00713 - Thứ 5 ngày 22/07/2021
G.1 7990
G.2 3298 0786
G.3 0289 0750 1500
G.KK1 990
G.KK2 90
Ký hiệu đặc biệt
A 0289 D 3298
B 7990 E 0750
C 1500 G 0786
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00704 - Thứ 5 ngày 24/06/2021
G.1 1205
G.2 7601 9077
G.3 6197 1037 3719
G.KK1 205
G.KK2 05
Ký hiệu đặc biệt
A 1205 D 6197
B 7601 E 1037
C 9077 G 3719
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00698 - Thứ 5 ngày 10/06/2021
G.1 1180
G.2 1079 0632
G.3 6395 4359 0440
G.KK1 180
G.KK2 80
Ký hiệu đặc biệt
A 6395 D 4359
B 1079 E 0440
C 1180 G 0632
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00695 - Thứ 5 ngày 03/06/2021
G.1 6503
G.2 9314 4873
G.3 6198 0188 8047
G.KK1 503
G.KK2 03
Ký hiệu đặc biệt
A 6198 D 0188
B 9314 E 4873
C 6503 G 8047
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00692 - Thứ 5 ngày 27/05/2021
G.1 9594
G.2 4127 4196
G.3 9398 3437 3886
G.KK1 594
G.KK2 94
Ký hiệu đặc biệt
A 4127 D 4196
B 9594 E 9398
C 3437 G 3886