XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00712 - Thứ 3 ngày 13/07/2021
G.1 4241
G.2 6862 4946
G.3 7002 6256 5572
G.KK1 241
G.KK2 41
Ký hiệu đặc biệt
A 7002 D 6256
B 6862 E 5572
C 4946 G 4241
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00709 - Thứ 3 ngày 06/07/2021
G.1 4049
G.2 1654 8984
G.3 1010 0901 2595
G.KK1 049
G.KK2 49
Ký hiệu đặc biệt
A 1654 D 1010
B 0901 E 8984
C 2595 G 4049
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00706 - Thứ 3 ngày 29/06/2021
G.1 0043
G.2 7834 3620
G.3 4324 7302 6579
G.KK1 043
G.KK2 43
Ký hiệu đặc biệt
A 0043 D 4324
B 7834 E 7302
C 3620 G 6579
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00703 - Thứ 3 ngày 22/06/2021
G.1 2913
G.2 8337 0994
G.3 9289 5363 4569
G.KK1 913
G.KK2 13
Ký hiệu đặc biệt
A 9289 D 8337
B 5363 E 2913
C 4569 G 0994
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00700 - Thứ 3 ngày 15/06/2021
G.1 4173
G.2 5103 6956
G.3 1548 3141 0255
G.KK1 173
G.KK2 73
Ký hiệu đặc biệt
A 6956 D 4173
B 1548 E 5103
C 3141 G 0255
XSM4D - Xổ Số Max 4D
Kỳ quay thưởng: #00697 - Thứ 3 ngày 08/06/2021
G.1 0516
G.2 7565 6687
G.3 6526 8371 8473
G.KK1 516
G.KK2 16
Ký hiệu đặc biệt
A 6526 D 7565
B 8371 E 6687
C 8473 G 0516