KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
05/10/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
72
483
6392
2971
8310
0975
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
36897
21164
88510
17042
992630
Đà Nẵng
DNG
10
989
3227
8905
7948
7084
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
09499
27102
45913
07481
374753
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
05/10/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
72
483
6392
2971
8310
0975
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
36897
21164
88510
17042
992630
Đà Nẵng
DNG
10
989
3227
8905
7948
7084
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
09499
27102
45913
07481
374753
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
05/10/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
72
483
6392
2971
8310
0975
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
36897
21164
88510
17042
992630
Đà Nẵng
DNG
10
989
3227
8905
7948
7084
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
09499
27102
45913
07481
374753
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
05/10/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
72
483
6392
2971
8310
0975
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
36897
21164
88510
17042
992630
Đà Nẵng
DNG
10
989
3227
8905
7948
7084
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
09499
27102
45913
07481
374753