KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
36
898
2338
9100
0530
9446
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
07607
60534
68210
02006
141201
Đà Nẵng
DNG
76
273
9956
4978
3757
3014
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
39112
12373
99847
17125
437938
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
36
898
2338
9100
0530
9446
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
07607
60534
68210
02006
141201
Đà Nẵng
DNG
76
273
9956
4978
3757
3014
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
39112
12373
99847
17125
437938
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
36
898
2338
9100
0530
9446
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
07607
60534
68210
02006
141201
Đà Nẵng
DNG
76
273
9956
4978
3757
3014
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
39112
12373
99847
17125
437938
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
36
898
2338
9100
0530
9446
58269
47110
84537
87056
27715
63376
17085
07607
60534
68210
02006
141201
Đà Nẵng
DNG
76
273
9956
4978
3757
3014
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
39112
12373
99847
17125
437938