KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
chủ nhật
22/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Kon Tum
KT
52
533
4120
2054
2021
7522
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
52779
37964
26400
78403
392479
Khánh Hòa
KH
65
792
9394
9258
8848
8120
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
73054
91527
86624
01717
297454
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
chủ nhật
22/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Kon Tum
KT
52
533
4120
2054
2021
7522
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
52779
37964
26400
78403
392479
Khánh Hòa
KH
65
792
9394
9258
8848
8120
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
73054
91527
86624
01717
297454
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
chủ nhật
22/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Kon Tum
KT
52
533
4120
2054
2021
7522
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
52779
37964
26400
78403
392479
Khánh Hòa
KH
65
792
9394
9258
8848
8120
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
73054
91527
86624
01717
297454
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
chủ nhật
22/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Kon Tum
KT
52
533
4120
2054
2021
7522
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
52779
37964
26400
78403
392479
Khánh Hòa
KH
65
792
9394
9258
8848
8120
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
73054
91527
86624
01717
297454