KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
09/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
07
742
2031
3224
5117
0126
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
58674
53660
13760
45917
075450
Thừa Thiên Huế
TTH
56
188
8576
0480
3677
4624
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
47761
04141
96884
27903
796239
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
09/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
07
742
2031
3224
5117
0126
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
58674
53660
13760
45917
075450
Thừa Thiên Huế
TTH
56
188
8576
0480
3677
4624
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
47761
04141
96884
27903
796239
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
09/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
07
742
2031
3224
5117
0126
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
58674
53660
13760
45917
075450
Thừa Thiên Huế
TTH
56
188
8576
0480
3677
4624
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
47761
04141
96884
27903
796239
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
09/08/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
07
742
2031
3224
5117
0126
17852
48133
05892
26813
84446
52036
69823
58674
53660
13760
45917
075450
Thừa Thiên Huế
TTH
56
188
8576
0480
3677
4624
09502
97759
63823
83412
55000
91358
23795
47761
04141
96884
27903
796239