KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
20/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đắc Lắc
DLK
43
208
2209
1464
5491
8154
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
59470
90275
41214
95264
734881
Quảng Nam
QNM
78
745
8082
7418
7781
4194
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
21758
59330
52820
89525
662252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
20/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đắc Lắc
DLK
43
208
2209
1464
5491
8154
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
59470
90275
41214
95264
734881
Quảng Nam
QNM
78
745
8082
7418
7781
4194
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
21758
59330
52820
89525
662252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
20/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đắc Lắc
DLK
43
208
2209
1464
5491
8154
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
59470
90275
41214
95264
734881
Quảng Nam
QNM
78
745
8082
7418
7781
4194
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
21758
59330
52820
89525
662252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
20/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đắc Lắc
DLK
43
208
2209
1464
5491
8154
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
59470
90275
41214
95264
734881
Quảng Nam
QNM
78
745
8082
7418
7781
4194
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
21758
59330
52820
89525
662252