KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
12/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
50
478
9922
1463
8593
2951
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
52323
34797
10123
15548
964956
Thừa Thiên Huế
TTH
61
680
6642
9624
0009
8213
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
35666
05353
34543
30964
572412
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
12/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
50
478
9922
1463
8593
2951
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
52323
34797
10123
15548
964956
Thừa Thiên Huế
TTH
61
680
6642
9624
0009
8213
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
35666
05353
34543
30964
572412
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
12/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
50
478
9922
1463
8593
2951
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
52323
34797
10123
15548
964956
Thừa Thiên Huế
TTH
61
680
6642
9624
0009
8213
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
35666
05353
34543
30964
572412
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
12/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
50
478
9922
1463
8593
2951
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
52323
34797
10123
15548
964956
Thừa Thiên Huế
TTH
61
680
6642
9624
0009
8213
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
35666
05353
34543
30964
572412