KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
09/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Gia Lai
GL
65
769
4334
0476
5548
6784
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
80298
37326
27363
54724
484277
Ninh Thuận
NT
23
131
3239
9713
6328
6783
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
67100
07929
23138
36234
336123
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
09/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Gia Lai
GL
65
769
4334
0476
5548
6784
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
80298
37326
27363
54724
484277
Ninh Thuận
NT
23
131
3239
9713
6328
6783
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
67100
07929
23138
36234
336123
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
09/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Gia Lai
GL
65
769
4334
0476
5548
6784
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
80298
37326
27363
54724
484277
Ninh Thuận
NT
23
131
3239
9713
6328
6783
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
67100
07929
23138
36234
336123
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
09/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Gia Lai
GL
65
769
4334
0476
5548
6784
70994
91572
67038
35406
50347
51322
04227
80298
37326
27363
54724
484277
Ninh Thuận
NT
23
131
3239
9713
6328
6783
40878
78902
89515
35609
90009
72403
12156
67100
07929
23138
36234
336123