KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
05/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
98
498
5324
2952
9152
0802
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
31437
88619
99664
12895
456199
Thừa Thiên Huế
TTH
81
571
1073
5691
2089
1978
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
41542
32580
93462
66209
391179
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
05/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
98
498
5324
2952
9152
0802
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
31437
88619
99664
12895
456199
Thừa Thiên Huế
TTH
81
571
1073
5691
2089
1978
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
41542
32580
93462
66209
391179
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
05/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
98
498
5324
2952
9152
0802
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
31437
88619
99664
12895
456199
Thừa Thiên Huế
TTH
81
571
1073
5691
2089
1978
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
41542
32580
93462
66209
391179
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
05/07/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
98
498
5324
2952
9152
0802
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
31437
88619
99664
12895
456199
Thừa Thiên Huế
TTH
81
571
1073
5691
2089
1978
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
41542
32580
93462
66209
391179