KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
28/06/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
97
132
6624
7876
2917
5464
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
24276
25010
88986
21582
140646
Thừa Thiên Huế
TTH
02
532
1225
8615
1728
7845
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
62064
91141
31850
80914
661578
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
28/06/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
97
132
6624
7876
2917
5464
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
24276
25010
88986
21582
140646
Thừa Thiên Huế
TTH
02
532
1225
8615
1728
7845
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
62064
91141
31850
80914
661578
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
28/06/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
97
132
6624
7876
2917
5464
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
24276
25010
88986
21582
140646
Thừa Thiên Huế
TTH
02
532
1225
8615
1728
7845
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
62064
91141
31850
80914
661578
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
28/06/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Phú Yên
PY
97
132
6624
7876
2917
5464
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
24276
25010
88986
21582
140646
Thừa Thiên Huế
TTH
02
532
1225
8615
1728
7845
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
62064
91141
31850
80914
661578