KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
15/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
30
219
8087
1744
5996
3568
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
01461
78372
52128
67093
573250
Đắc Lắc
DLK
35
940
9230
2198
9766
9774
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
13304
02310
94672
98625
393016
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
15/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
30
219
8087
1744
5996
3568
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
01461
78372
52128
67093
573250
Đắc Lắc
DLK
35
940
9230
2198
9766
9774
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
13304
02310
94672
98625
393016
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
15/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
30
219
8087
1744
5996
3568
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
01461
78372
52128
67093
573250
Đắc Lắc
DLK
35
940
9230
2198
9766
9774
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
13304
02310
94672
98625
393016
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 3
15/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Quảng Nam
QNM
30
219
8087
1744
5996
3568
43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
01461
78372
52128
67093
573250
Đắc Lắc
DLK
35
940
9230
2198
9766
9774
48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
13304
02310
94672
98625
393016