KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
14/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Thừa Thiên Huế
TTH
16
260
8683
0201
6723
5503
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
10427
95790
39725
91391
145340
Phú Yên
PY
00
747
7120
9053
3443
7020
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
64547
05185
74580
41259
075839
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
14/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Thừa Thiên Huế
TTH
16
260
8683
0201
6723
5503
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
10427
95790
39725
91391
145340
Phú Yên
PY
00
747
7120
9053
3443
7020
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
64547
05185
74580
41259
075839
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
14/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Thừa Thiên Huế
TTH
16
260
8683
0201
6723
5503
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
10427
95790
39725
91391
145340
Phú Yên
PY
00
747
7120
9053
3443
7020
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
64547
05185
74580
41259
075839
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 2
14/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Thừa Thiên Huế
TTH
16
260
8683
0201
6723
5503
56132
01380
13418
72247
63176
77676
34133
10427
95790
39725
91391
145340
Phú Yên
PY
00
747
7120
9053
3443
7020
80454
77841
80561
17950
00066
09376
86761
64547
05185
74580
41259
075839