KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
09/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
52
896
5522
5686
8932
5828
48626
98800
64895
51859
75043
40664
44582
16893
58252
51179
06669
327690
Khánh Hòa
KH
68
568
6448
4989
1681
9559
93715
13532
32665
01991
67132
90821
08176
26304
54211
34197
71661
788252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
09/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
52
896
5522
5686
8932
5828
48626
98800
64895
51859
75043
40664
44582
16893
58252
51179
06669
327690
Khánh Hòa
KH
68
568
6448
4989
1681
9559
93715
13532
32665
01991
67132
90821
08176
26304
54211
34197
71661
788252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
09/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
52
896
5522
5686
8932
5828
48626
98800
64895
51859
75043
40664
44582
16893
58252
51179
06669
327690
Khánh Hòa
KH
68
568
6448
4989
1681
9559
93715
13532
32665
01991
67132
90821
08176
26304
54211
34197
71661
788252
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
09/12/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
52
896
5522
5686
8932
5828
48626
98800
64895
51859
75043
40664
44582
16893
58252
51179
06669
327690
Khánh Hòa
KH
68
568
6448
4989
1681
9559
93715
13532
32665
01991
67132
90821
08176
26304
54211
34197
71661
788252