KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
430
6535
2185
6813
9227
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
78702
34592
66676
65413
412766
Khánh Hòa
KH
20
108
3232
3985
0927
6683
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
21021
66098
19045
66774
075944
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
430
6535
2185
6813
9227
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
78702
34592
66676
65413
412766
Khánh Hòa
KH
20
108
3232
3985
0927
6683
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
21021
66098
19045
66774
075944
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
430
6535
2185
6813
9227
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
78702
34592
66676
65413
412766
Khánh Hòa
KH
20
108
3232
3985
0927
6683
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
21021
66098
19045
66774
075944
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
25/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
430
6535
2185
6813
9227
23317
03637
57333
76928
14026
77243
34944
78702
34592
66676
65413
412766
Khánh Hòa
KH
20
108
3232
3985
0927
6683
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
21021
66098
19045
66774
075944