KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
11/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
45
293
9602
7607
8658
6983
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
75059
20466
27474
14707
182711
Đà Nẵng
DNG
65
967
3673
6793
6189
9111
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
71815
31709
38909
83267
912502
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
11/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
45
293
9602
7607
8658
6983
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
75059
20466
27474
14707
182711
Đà Nẵng
DNG
65
967
3673
6793
6189
9111
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
71815
31709
38909
83267
912502
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
11/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
45
293
9602
7607
8658
6983
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
75059
20466
27474
14707
182711
Đà Nẵng
DNG
65
967
3673
6793
6189
9111
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
71815
31709
38909
83267
912502
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 4
11/11/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Khánh Hòa
KH
45
293
9602
7607
8658
6983
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
75059
20466
27474
14707
182711
Đà Nẵng
DNG
65
967
3673
6793
6189
9111
43935
37165
10092
17718
50263
93827
26110
71815
31709
38909
83267
912502