KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
03/01/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
33
475
6952
3826
3250
6419
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
86122
49474
00491
48181
271620
Gia Lai
GL
08
269
1097
3243
2847
3693
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
70761
04977
54795
60106
426387
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
03/01/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
33
475
6952
3826
3250
6419
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
86122
49474
00491
48181
271620
Gia Lai
GL
08
269
1097
3243
2847
3693
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
70761
04977
54795
60106
426387
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
03/01/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
33
475
6952
3826
3250
6419
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
86122
49474
00491
48181
271620
Gia Lai
GL
08
269
1097
3243
2847
3693
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
70761
04977
54795
60106
426387
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
03/01/2020
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
33
475
6952
3826
3250
6419
78480
81357
75247
81063
67278
51601
26134
86122
49474
00491
48181
271620
Gia Lai
GL
08
269
1097
3243
2847
3693
44272
69546
21576
58807
97151
34485
06276
70761
04977
54795
60106
426387