KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
27/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
61
854
9819
2233
0049
0449
60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
34533
69662
14644
51469
122718
Gia Lai
GL
73
422
8525
5635
3314
4934
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
66646
26770
85994
32393
852712
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
27/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
61
854
9819
2233
0049
0449
60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
34533
69662
14644
51469
122718
Gia Lai
GL
73
422
8525
5635
3314
4934
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
66646
26770
85994
32393
852712
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
27/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
61
854
9819
2233
0049
0449
60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
34533
69662
14644
51469
122718
Gia Lai
GL
73
422
8525
5635
3314
4934
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
66646
26770
85994
32393
852712
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
27/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
61
854
9819
2233
0049
0449
60909
91143
40355
89313
31148
26176
90143
34533
69662
14644
51469
122718
Gia Lai
GL
73
422
8525
5635
3314
4934
58290
04404
88422
53117
30195
19041
25927
66646
26770
85994
32393
852712