KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
20/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
85
005
0553
5943
1884
7191
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
09616
20268
43541
52681
001177
Gia Lai
GL
15
830
4364
6128
8908
2753
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
88335
00467
72540
47248
521394
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
20/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
85
005
0553
5943
1884
7191
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
09616
20268
43541
52681
001177
Gia Lai
GL
15
830
4364
6128
8908
2753
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
88335
00467
72540
47248
521394
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
20/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
85
005
0553
5943
1884
7191
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
09616
20268
43541
52681
001177
Gia Lai
GL
15
830
4364
6128
8908
2753
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
88335
00467
72540
47248
521394
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Trung
Thứ 6
20/12/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải hai
Giải nhất
ĐB
Ninh Thuận
NT
85
005
0553
5943
1884
7191
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
09616
20268
43541
52681
001177
Gia Lai
GL
15
830
4364
6128
8908
2753
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
88335
00467
72540
47248
521394