CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG THỐNG KÊ XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Dàn đặc biệt nuôi tuần

Dàn đặc biệt nuôi tuần gồm 2 chạm nuôi trong 7 ngày được đưa ra nhờ phần mềm thống kê giải đặc biệt hiện đại.

Tỉ lệ vào tiền dàn đặc biệt nuôi tuần ( tham khảo )

1:2:4:8:16:32:64,ví dụ

- Ngày 1: mỗi con 1k.

- Ngày 2: mỗi con 2k.

- Ngày 3: mỗi con 4k.

- Ngày 4: mỗi con 8k.

- Ngày 5: mỗi con 16k.

- Ngày 6: mỗi con 32k.

- Ngày 7: mỗi con 64k.

Tag : dan dac biet nuoi tuandan dac biet tuan

 
myxoso.com
17/03/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 10,000 coin
myxoso.com
16/03/2018

Không chốt

myxoso.com
15/03/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 10,000 coin
myxoso.com
14/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,2 NUÔI TỪ NGÀY 14/03 ĐẾN 20/03 : Ăn chạm 5 ngày 1

myxoso.com
13/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 1,2 NUÔI TỪ NGÀY 13/03 ĐẾN 19/03 : Ăn chạm 1 ngày 3

myxoso.com
12/03/2018
Bạn cần mua VIP để xem : Mua VIP này với giá : 10,000 coin
myxoso.com
11/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,5 NUÔI TỪ NGÀY 11/03 ĐẾN 17/03 : Ăn chạm 0 ngày 3

myxoso.com
10/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 2,1 NUÔI TỪ NGÀY 10/03 ĐẾN 16/03 : Ăn chạm 2 ngày 2

myxoso.com
09/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,6 NUÔI TỪ NGÀY 09/03 ĐẾN 15/03 : Ăn chạm 0 ngày 2

myxoso.com
08/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,8 NUÔI TỪ NGÀY 08/03 ĐẾN 14/03 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

myxoso.com
07/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,9 NUÔI TỪ NGÀY 07/03 ĐẾN 13/03 : VỀ CHẠM 9 NGÀY 2

myxoso.com
06/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,6 NUÔI TỪ NGÀY 06/03 ĐẾN 12/03 : VỀ CHẠM 6 NGÀY 1

myxoso.com
05/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 2,9 NUÔI TỪ NGÀY 05/03 ĐẾN 11/03 : VỀ CHẠM 9 NGÀY 4

myxoso.com
04/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 8,5 NUÔI TỪ NGÀY 04/03 ĐẾN 10/03 : VỀ CHẠM 5 NGÀY 2

myxoso.com
03/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,0 NUÔI TỪ NGÀY 03/03 ĐẾN 09/03 : VỀ CHẠM 3 NGÀY 2

myxoso.com
02/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 02/03 ĐẾN 08/03 : VỀ CHẠM 3 NGÀY 3

myxoso.com
01/03/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 7,6 NUÔI TỪ NGÀY 01/03 ĐẾN 07/03 : VỀ CHẠM 6 NGÀY 3

myxoso.com
28/02/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 3,2 NUÔI TỪ NGÀY 28/02 ĐẾN 06/03 : VỀ CHẠM 2 NGÀY 2

myxoso.com
27/02/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 27/02 ĐẾN 05/03 : VỀ CHẠM 0 NGÀY 4

myxoso.com
26/02/2018

CHẠM ĐẶC BIỆT 5,1 NUÔI TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN 04/03 : VỀ CHẠM 5 NGÀY 3