CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG THỐNG KÊ XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

THỐNG KÊ BẠC NHỚ

 Thống Kê bạc Nhớ gồm các thống kê :

Loto về theo đặc biệt                                           Loto về theo đầu câm

Loto về theo giải                                                  Loto về theo đuôi câm  

Loto về theo loto về nhiều nháy                         Loto về theo tổng câm

Bộ 2 loto về cùng nhau                                        Bộ 3 loto về cùng nhau

Bộ 4 loto về cùng nhau

Đây là những thống kê chọn lọc để đưa lên, là cơ sở cho cặp nuôi 3 ngày sau đó: 

Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 31/05/2016 

 +Ngày 30/05 đầu 7 câm : 

  Trong 45 lần đầu 7 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

-Loto 16-61 về 67 lần, trong đó 20 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3

-Loto 79-97 về 67 lần, trong đó 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3

Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 30/05/2016 

 Thống kê trong 30 lần loto 79,97 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 23-32 về 54 lần, trong đó 13 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

-Loto 59-95 về 46 lần, trong đó 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 29/05/2016 

+Ngày 28/05 đầu 6 câm : 

 Trong 45 lần đầu 6 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

-Loto 33-88 về 70 lần, trong đó 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

-Loto 37-73 về 67 lần, trong đó 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 28/05/2016 

 +Ngày 27/05 đầu 3 câm : 

 Trong 45 lần đầu 3 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

-Loto 29-92 về 67 lần, trong đó 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 92 ngày 1

-Loto 23-32 về 65 lần, trong đó 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 32 ngày 1

Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 27/05/2016

 +Theo loto về nhiều nháy :

Thống kê trong 30 lần loto 06,60 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 23-32 về 49 lần, trong đó 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 32 ngày 2

-Loto 37-73 về 45 lần, trong đó 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Ăn 37 73 ngày 2

Thống kê trong 30 lần loto 57,75 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 04-40 về 48 lần, trong đó 12 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 04 40 ngày 2

-Loto 01-10 về 47 lần, trong đó 19 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Ăn 01 ngày 3

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 26/05/2016

 +Theo loto về nhiều nháy :

Thống kê trong 30 lần loto 79,97 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 12-21 về 45 lần, trong đó 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Ăn 12 ngày 2

-Loto 33-88 về 45 lần, trong đó 13 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

Thống kê trong 30 lần loto 49,94 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 23-32 về 55 lần, trong đó 18 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 32 ngày 3

-Loto 22-77 về 53 lần, trong đó 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 77 ngày 1

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 25/05/2016

 +Ngày 24/05 đầu 4 câm : 

 Trong 45 lần tổng 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

 -Loto 59-95 về 66 lần, trong đó 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 95 ngày 3

 -Loto 00-55 về 65 lần, trong đó 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 00 55 ngày 1

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 24/05/2016

 +Theo loto về nhiều nháy :

Thống kê trong 30 lần loto 33,88 về từ 2 nháy gần đây, 2 cặp loto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó:

-Loto 22-77 về 54 lần, trong đó 17 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 77 ngày 2

-Loto 05-50 về 47 lần, trong đó 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Ăn 05 ngày 3

Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 23/05/2016

 +Ngày 22/05 tổng 1 câm : 

 Trong 45 lần tổng 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

 -Loto 01-10 về 68 lần, trong đó 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 01 ngày 2

 -Loto 09-90 về 67 lần, trong đó 18 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 22/05/2016

 +Ngày 21/05 đầu 3 câm : 

 Trong 45 lần đầu 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

 -Loto 29-92 về 66 lần, trong đó 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Ăn 29 ngày 2

 -Loto 26-62 về 65 lần, trong đó 19 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 26 ngày 1

 +Ngày 21/05 đầu 9 câm : 

  Trong 45 lần đầu 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

 -Loto 38-83 về 80 lần, trong đó 23 lần ngày 1, 30 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Ăn 83 ngày 1

 -Loto 04-40 về 73 lần, trong đó 23 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Ăn 40 ngày 1

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 21/05/2016

 +Ngày 20/05 đầu 8 câm : 

 Trong 45 lần đầu 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

 -Loto 48-84 về 66 lần, trong đó 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 48 84 ngày 2

 -Loto 06-60 về 64 lần, trong đó 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Ăn 06 ngày 2

 +Theo giải :

 -Từ 01/01/2005 Giải 5.4 về 60 tất cả 39 lần :

Loto 25-52 về 38 lần, trong đó 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 8 lần ngày 3 Ăn 25 ngày 2

-Từ 01/01/2005 Giải 6.2 về 56 tất cả 39 lần :

Loto 27-72 về 38 lần, trong đó 20 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 8 lần ngày 3 

 Thống Kê Bạc Nhớ Ngày 20/05/2016

+Ngày 19/05 đầu 1 câm : 

Trong 45 lần đầu 1 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

-Loto 07-70 về 69 lần, trong đó 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 70 ngày 1

-Loto 29-92 về 67 lần, trong đó 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3

+Ngày 19/05 đuôi 0 câm : 

Trong 45 lần đuôi 0 câm , 2 cặp lotto về nhiều nhất trong 3 ngày sau đó

-Loto 00-55 về 66 lần, trong đó 20 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Ăn 55 ngày 1

-Loto 57-75 về 66 lần, trong đó 24 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Ăn 75 ngày 2